Vindpark i planklemme

NVE kritiserer vindkraft-firmaet Jæren Energi AS for ikke å ha fulgt reguleringsbestemmelser, og for dårlig kontakt med vertskommunene Hå og Time om vindparken på Høg-Jæren.