Mye Advokat-mat i Grønhaugboet

Striden om verdiene i Grønhaug-saken kan bli en komplisert juridisk strid mellom Rikstrygdeverket, arvingene etter tidligere eier og hans enke.