- Maisdyrking ikke enkelt

KLEPP:— Erfaringene frå forsøk og praktisk dyrking av mais på Jæren er så langt svært varierande, meiner Jæren forsøksring.