Kommunen kutter ut Jens Skår

Stavanger kommune krever at både Helse Vest og Institutt forAnvendt Atferdsanalyse redegjør for hvem de vil erstatte denvoldstiltalte psykologen Jens Skår med.