Mindre til Eigersund-skolene

EGERSUND: Eigersund kommune mener at den taper penger på de mange private grunnskolene i kommunen. De tre siste årene har kommunen fått 6 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler på grunn av den spesielle skolestrukturen.