Instruks mangler

Odd Myrvang små se langt etter byplansjefens arbeidsinstruks somhan har bedt om innsyn i. Fordi det ikke finnes noen egenarbeidsinstruks, er det heller ikke noe å se på. Det harfylkesmannen bestemt.