Anklager kommunen for rasering av friluftsområder

Ganddal tåler ikke én eneste trailer mer på veinettet enn det vi har i dag. Vi er nødt til å få en løsning på trafikkproblemene i bydelen, sier Terje Lunde.