Må fortsatt søke om dyrehold

Flere borettslag i Stavanger har lempet på ordensreglene etter at lovendringen om kjæledyr kom. Men fortsatt krever mange av styrene søknad.