- Ikke Høyre- politikk

Jone Handeland, leder av Aps fylkestingsgruppe, reagerer kraftig på at den nye videregående skolen på Jåtten framstilles som en skole tilpasset Høyres partipolitikk.