Nye tog med bedre plass

Presis 11.19 kom Agenda, NSB sitt nye togsett på Sørlandsbanen, innpå stasjonen i Stavanger mandag. Likt Signatur, men annerledesinnredet.