Røde Kors samler inn til voldsofre

STAVANGER: Røde Kors har innsamlingsaksjon 8. mai til inntekt for voldsofre, både internasjonalt og i Norge.