21 nasjonaliteter festet

Her har det aldri vært problemer å få folk til å si ja til å stille opp og underholde naboene.