Letter arbeidet i klubben

En ny oppdatert hjemmeside letter arbeidet i svømmeklubben. Samtidig kan det bli en ny inntektskilde i klubben.