Ikke sammenslåing

Rådmennene i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg vil ha mer administrativt samarbeid, men ikke kommunesammenslåing.