Ordføreren ordnet lønnshopp

Med ordførerens stemme gikk formannskapet med 7 mot 6 stemmer inn for 60.000 kroner i økt ordførerlønn. Selv om økningen kan koste nær 300.000, fordi andre politikeres lønn også vil øke automatisk.