Starter Ryfast-regulering i Strand

Statens vegvesen Rogaland skal begynne å lage reguleringsplanen for Ryfast.