Samler penslene

Seks kvinner og en mann har åpnet sitt eget arbeidskollektiv for billedkunstnere på Bryne.