Bygde ulovlig - må rive

Tormod Husebø fra Ims ville restaurere et 100 år gammelt naust. Kommunen mener at han gikk for langt, og krever at han river hele bygget. I tillegg trues han med dagbøter.