To minutt: Bernhard Øverstad, sprengningsbas

Det hender jeg ennå kjenner lukt. Med den rette vindretningen kjenner jeg eimen av søppelgassene som bobler og syder opp gjennom jordlaget.