Rennesøy vil ha mer skjell

Rennesøy kommune anbefaler at det blir skjelloppdrett åtte steder i kommunen.