God skolstart mot mobbing

Læreren har en unik mulighet til å styre klassen sin i en positiv retning. Hvis læreren gjør dette bevisst, trenger ikke skolen alle slags mobbeprogrammer, mener lærer Knud Jensen ved Ramsvik skole i Stavanger.