Ingen elever får ufaglært lærer

Opplæringssjef Ingvar Vignes kan ikke huske sist Sandnes hadde nok faglærte lærere til alle klassetrinn. I år kan han smile bredt.