Letemannskapene frykter det verste

— Det er klart vi tenker på det groteske synet som kan møte oss baken stein, eller rundt neste sving. Men skulle det skje at vi finnerham, tror jeg likevel ingen av oss er fullt ut forberedt på det,sier Frøydis Smedegård fra Bryne Røde Kors.