Omorganisering av byggearbeid ble dyrt

Politikerne forlangte hovedentreprise for ombyggingen av Bryneheimen. Det førte til påslag på 2 millioner fra entreprenøren.