Protester mot ny blokk på Straen

Gamle Stavanger blir gjerdet inne av høye nyhus, frykter beboerne.Nå har planene om et 20 meter høyt nybygg satt sinnene i kok.