Flere leiligheter står tomme

400 vanskeligstilte personer står i boligkø. Likevel har flere kommunale leiligheter stått tomme helt siden september i fjor.