8 mill. for lite til barnevern

Fylkesbarnevernet sliter, og slitet blir ikke mindre til neste år,hvis fylkesrådmannens budsjett blir vedtatt. Selv omfylkesbarnevernet får mer penger neste år enn i år, hjelper detlite når trengende barn fører til overforbruk på om lag 16millioner kroner i år.