- SNT trenger mer tid

Seksjonsleder Kristin Nummedal i Statens næringsmideltilsyn mener SNT fortsatt trenger mer tid på å fremskaffe et grunnlag for å gi Edelstruts sitt mobile slakteri en permanent autorisasjon.