Hjelmeland forsvarer dyr skole

Skolane i Hjelmeland skal neppe gjennom store rasjonaliseringar sjølv om dei er nest dyrast i fylket.