- Unge skada bør bu i eit felles miljø

Det kan vera nyttig at kommunane samarbeider om eit sentralt plassert butilbod for unge funksjonshemma, meiner assisterande fylkeslege Torleiv Robberstad.