Sandnesskolen har mindre enn andre

Sandnes bruker allerede mindre penger til grunnskole enn Drammen og andre sammenlignbare kommuner. Men det gjelder også for eldreomsorg og sosiale tjenester.