Redusert tilskudd til kulturhus

Sandnes kulturhus får redusert sitt kommunale tilskudd fra kommunen med 92.000 kroner neste år, stigende til 194.000 i 2006. Totalt får kulturhuset 4 millioner kroner i støtte fra kommunen.