Leopardkatten

Tippoldefaren til huskatten Anke gikk ikke av veien for å drepe småhjortedyr hvis han var sulten nok.