Hjelper sjuke born

Borna i Karihagen barnehage har brukt stearin, kol og maling for at borna på sjukehuset skal få det betre. Dei har laga bilete som dei selde til inntekt for borna ved SiR.