Innenlandstrafikken er fortsatt i fritt fall

Den innenlandske flytrafikken på Stavanger lufthavn, Sola, viserfortsatt få tegn til bedring.