Vil ha flytende kretsgrenser

Opplæringssjefen vil oppheve grensene mellom barneskolene i de sentrumsnære delene av byen.