Folk tilfreds med politiet

Innbyggerne i Rogaland mener politiet kan løse saker mer effektivt og bli mer synlige. Men er langt mer fornøyd med politiet enn politiet tror selv.