Sammen er vi sterke

— Vi er venner, vi er familie, vi er hverandres hjemmehjelp og prest.