Bunker-søk uten resultat

Søk i Bjorvatn er et aktuelt skritt etter at 14 dagers intenspolitietterforskning ikke har avdekket spor etter den savnede BenSkeie.