Dørum opprørt

Justisminister Odd Einar Dørum (V) vil slåss mot Islamsk Råd sitt kvinnesyn, og varsler nye tiltak mot tvangsekteskap.