- Kommunen kutter tilskuddene til de private

Styrere i private barnehager i Sandnes, er frustrerte og sintefordi kommunen har redusert den kommunale støtten deres. — Detkommer til å gå ut over foreldrebetalingen, mener de.