Algetrykket letter rundt anleggene

Alle målinger i går tydet på at giftalgene rundt oppdrettsanleggen er på retur.