Bønder dro på tur til EU-fjøs

Studieturen utfordret smitterisikoen. De burde holdt seg hjemme,hevder Norges Bondelag.