Omkamp om nettet i Dalane mulig

De høye nettariffene gjør at de fire Dalane-kommunene vil lufte Lyse-tilknytning på nytt. Det kan bli omkamp.