Nytt avslag

Folkets Scene i Vågen møter mer motgang. Nå har Arbeidstilsynet avslått søknaden om midlertidig ombygging av lageret til forsamlingslokale. Ventilasjonsanlegget er ikke godt nok.