Ber om redegjørelse fra rådmannen

Kommunens kontrollutvalg har bedt rådmannen om en skriftlig redegjørelse for hvilke rutiner som gjelder når det vedtas at et dokument skal følge en sak. Etter det Aftenbladet erfarer, kommer dette som en følge av kritikken som tidligere varaordfører og kontrollutvalgsmedlem Jostein Haga har rettet mot rådmannen. Haga har etterlyst et dokument i saken om bygging av ny godsterminal på Ganddal.