Musikkrådet ber for tilsynsvaktene

Samtlige bystyrepolitikere kan vente seg brev fra Sandnes musikkråd i anledning at ordningen med tilsynsvakter på skolene opphører fra i sommer. Musikkrådet har ikke gitt opp kampen.