Rådgivere lærer yrkesfag

Et hav av mulige yrkesvalg gjør det vanskelig for ungdommene å velge. Kvalifisert hjelp fra skolens rådgiver kan derfor være gull verdt.