Ja til ferjebompenger

STRAND: Rådmannen i Strand går inn for ferjebompenger på Tau— og Høgsfjordsambandet. Pengene skal gå til å planlegge Ryfast og tunnel fra Forsand til Frafjord i Gjesdal.