Avviser kritikk fra namsmann

Økonomidirektør Bjørn Tungland stiller seg undrende til at namsmannen i Stavanger kritiserer kommunen for harde metoder ved innkreving av gjeld.